با مسأله ات چکار می کنی؟

با مسأله ات چه کار می کنی؟

اين داستان درباره ى مسأله اى جدى و كودكى است كه نميداند با آن چه كند! و انگار هرچه بيشتر از آن دورى مى كند، مسأله بزرگتر مى شود.
اما بالاخره كودك به خود جرأت رويارويى با آن را مى دهد ؛ و مسأله به چيزى كاملاً متفاوت با آنچه كه او انتظار داشته تبديل مى شود.
اين داستان نگرشى عميق نسبت به مسائل به كودك مى دهد و كمك مى كند تا دريابد چرا آنها در زندگي وجود دارند!

400,000 ریال

28
22/5
193

سرشناسه : بامادا، کوبی

مشخصات نشر : تهران: خانه تحول٬ 1396.

مشخصات ظاهری :  40 ص٬ : مصور (رنگی).؛

شابک  : 6-53-8230-964-978

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

گروه سنی : ب

موضوع : خودسازی در کودکان

موضوع : حل مسأله در کودکان

موضوع : اندیشه  و تفکر خلاق

شناسه افزوده : بسوم،مائه، تصویرگر

رده بندی دیویی : 1396ب 26 ی 1/158

شماره کتابشناسی ملی : 5058225

مدیر هنری: حمیدرضا دانش

شمارگان 2000 نسخه

آدرس سایت : kht.ir

پست الکترونیک : nashr@kht.ir

شماره تماس مرکز پخش : 021-22196442

 

 

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید