راهنمای کودک و نوجوان برای غلبه بر استرس (با تخفیف)

راهنمای کودک و نوجوان برای غلبه بر استرس

ویژه گروه سنی ب و ج

400,000 ریال

28/5
22
228

کنترل خود و غلبه بر احساس اضطراب و نگرانی از جمله مواردی است که همگان باید بیاموزند. کتاب حاضر به موضوع نگرانی و استرس می‌پردازد. در واقع، نویسنده کوشیده است راهنمایی به کودک و نوجوان ارائه دهد تا هنگام نگرانی، بکوشد بر احساس نامطلوب خویش غلبه کند. در فصل اول کتاب مخاطب به چالش کشیده می شود تا دربارۀ نگرانی ‌های خود بیندیشد. سپس تعریف نگرانی را می‌خواند و می‌آموزد چگونه از شروع آن باخبر شود، آن را به عقب براند، وقت کمتری صرف آن کند، با نگرانی‌اش گفت‌و‌گو کند، خودش را بازسازی کند و نگرانی را از خود دور کند.

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید