حراج! مجموعه وین دایر

مجموعه وین دایر

0 ریال

بجای 450,000 ریال

در انبار موجود نیست

19
19
550 گرم

دارایی های تو

سرشناسه : دایر٬وین دبلیو.٬ 1940 - م

عنوان و پدید آور : دارایی های تو/نویسنده وین دایر ؛ [تصویرگر] استیسی هلر بودنیک ؛ مترجم : حمیده شرزه ئی

مشخصات نشر : تهران: خانه تحول٬ 1395.

مشخصات ظاهری : 36ص٬ : مصور (رنگی) ؛ 19×19 س.م

شابک  :  :978-600-94918-1-0

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عنوان اصلی : Its’s not what you’ve got : lessons for kids on money and abundance.

گروه سنی : ب

موضوع : کودکان - راهنمای مهارت زندگی

موضوع : ثروت

شناسه افزوده : بودنیک٬‌استیسی هلر٬ تصویرگر

شناسه افزوده : Budnick, Stacy Heller

شناسه افزوده : شرزه ئي٬ حمیده٬ 1352 - مترجم

رده بندی دیویی : 1394 م 337د350/231

شماره کتابشناسی ملی : 3703114

مدیر هنری : حمیدرضا دانش

چاپ دوم : بهار 1395

شمارگان : 2000 نسخه

قیمت : 7500 تومان

شابک  :  :978-600-94918-1-0

چاپخانه : 128 / صحافی : یاران

 

همیشه کنارت هستم

سرشناسه : دایر٬وین دبلیو.٬ 1940 - م

عنوان و پدید آور : همیشه کنارت هستم/نویسنده وین دایر ؛ [تصویرگر] استیسی هلر بودنیک ؛ مترجم : حمیده شرزه ئی

مشخصات نشر : تهران: خانه تحول٬ 1395.

مشخصات ظاهری : 36ص٬ : مصور (رنگی) ؛ 19×19 س.م

شابک  :  978-600-94918-0-3

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عنوان اصلی : I Am why two little words mean so much

گروه سنی : ب

موضوع : کودکان - راهنمای مهارت زندگی

موضوع : خداشناسی

موضوع : خدا-عشق

شناسه افزوده : بودنیک، ‌استیسی هلر٬ تصویرگر

شناسه افزوده : Budnick, Stacy Heller

شناسه افزوده : شرزه ئي٬ حمیده٬ 1352 -٬ مترجم

رده بندی دیویی : 1394 م 337د350/231

شماره کتابشناسی ملی : 3703240

 مدیر هنری : حمیدرضا دانش

چاپ دوم : بهار 1395

شمارگان :‌2000 نسخه

قیمت 7500 تومان

شابک  : 978-600-94918-0-3

چاپخانه : 128 / صحافی : یاران

 

متوقف نشدنی !

سرشناسه : دایر٬وین دبلیو.٬ 1940 - م

عنوان و نام پدید آور : متوقف نشدنی! نویسنده : وین دایر [تصویرگر] استیسی هلر بودنیک ؛ مترجم : حمیده شرزه ئی

مشخصات نشر : تهران: خانه تحول٬ 1395.

مشخصات ظاهری : 36ص : مصور (رنگی) ؛ 19×19 س.م

شابک  :  :978-600-94918-4-1

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عنوان اصلی : Unstoppable me! : 10 ways to soar through life

گروه سنی : ب

موضوع : کودکان - راهنمای مهارت زندگی

موضوع : موفقیت

موضوع : خودسازی

شناسه افزوده : بودنیک٬‌استیسی هلر٬ تصویرگر

شناسه افزوده : Budnick, Stacy Heller

شناسه افزوده : شرزه ئي٬ حمیده٬ 1352 - مترجم

رده بندی دیویی : 1394 م 337د350/231

شماره کتابشناسی ملی : 3703126

مدیر هنری : حمیدرضا دانش

چاپ دوم : بهار 1395

شمارگان :‌2000 نسخه

قیمت 7500 تومان

شابک  : 978-600-94918-4-1

چاپخانه : 128 / صحافی : یاران

 

 

تو شگفت انگیزی !

سرشناسه : دایر٬وین دبلیو.٬ 1940 - م

عنوان و نام پدیدآور : تو شگفت انگیزی ؛ نویسنده وین دایر،کریستینا تریسی ؛ مترجم : حمیده شرزه ئی

مشخصات نشر : تهران: خانه تحول٬ 1395.

مشخصات ظاهری : 36ص : مصور (رنگی)؛ 19×19 س.م

شابک  :  :978-600-94918-2-7

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عنوان اصلی : Incredible you! : 10 ways to let your greatness shine through

گروه سنی : ب

موضوع : موفقیت

موضوع : آرامش ذهنی

موضوع : مهارت های اجتماعی در کودکان

شناسه افزوده : ملانی٬‌  سیگل ٬ تصویرگر

شناسه افزوده : Melanie , Siegel

شناسه افزوده : شرزه ئي٬ حمیده٬ 1352 - مترجم

رده بندی دیویی : 1394 م 337د350/231

شماره کتابشناسی ملی : 3703250

مدیر هنری : حمیدرضا دانش

چاپ دوم : بهار 1395

شمارگان : 2000 نسخه

قیمت : 7500 تومان

شابک : 978-600-94918-2-7

چاپخانه : 128 / صحافی : یاران

 

بهانه بی بهانه !

سرشناسه : دایر٬وین دبلیو.٬ 1940 - م. کریستینا تریسی.

عنوان و نام پدید آور : بهانه بی بهانه/نویسنده وین دایر ؛ [تصویرگر] استیسی هلر بودنیک ؛ مترجم : حمیده شرزه ئی

مشخصات نشر : تهران: خانه تحول٬ 1395.

مشخصات ظاهری : 36ص٬ : مصور (رنگی).؛ 19×19 س.م

شابک  :  :978-600-94918-3-4

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عنوان اصلی : No excuses! : how what you say can get in your way

گروه سنی : ب

موضوع : کودکان - راهنمای مهارت زندگی - داستان

موضوع : خودسازی در کودکان

شناسه افزوده : بودنیک٬‌استیسی هلر٬ تصویرگر

شناسه افزوده : Budnick, Stacy Heller

شناسه افزوده : شرزه ئي٬ حمیده٬ 1352 -٬ مترجم

رده بندی دیویی : 1394 م 337د350/231

شماره کتابشناسی ملی : 3703230

مدیر هنری : حمیدرضا دانش

چاپ سوم : پاییز 1396

شمارگان : 2000 نسخه

قیمت : 7500 تومان

شابک : 978-600-94918-3-4

چاپخانه : 128 / صحافی : یاران

 خودت را بپذیر! 

سرشناسه : دایر٬ وین دبلیو Dyer, Wayne W٬  - 1940م

عنوان و پدید آور : خودت را بپذیر! / تو همین جوری دوست داشتنی هستی

/نویسنده وین دایر ؛ [تصویرگر] استیسی هلر بودنیک ؛ مترجم : حمیده شرزه ئی

مشخصات نشر : تهران: خانه تحول٬ 1394.

مشخصات ظاهری : 36ص٬ : مصور (رنگی).؛ 22×22 س.م

شابک  : 978-600-94918-5-8

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : عنوان اصلی : Good-bye , Bumps! Talking to what’s Bugging you, 2014

گروه سنی : ب

موضوع : مثبت نگری

موضوع : کودکان -- راه و رسم زندگی

موضوع : اعتماد به نفس در کودکان -- داستان

شناسه افزوده : دایرو سیج / شناسه افزوده : Dyer, Saje

شناسه افزوده : بودنیک٬‌استیسی هلر٬ تصویرگر / شناسه افزوده : Budnick, Stacy Heller

شناسه افزوده : شرزه ئي٬ حمیده٬ 1352 -٬ مترجم

رده بندی دیویی : دا1394خ337د646/7

شماره کتابشناسی ملی : 4054946

نویسنده  : وین دایر / تصویر گر : استیسی هلر بودنیک

مترجم : حمیده شرزه ئی

طراح گرافیک : حمیدرضا دانش

شمارگان : 2000 نسخه / نوبت چاپ : اول / سال چاپ : 1394

قیمت : 7500 تومان

محتویات بسته

 • ( 0 نظر )
  450,000 ریال
  1 x
  ( 0 نظر )

  ایده ها از کجا می آیند؟ایده های بزرگ، شجاعانه، زیرکانه، خوب و …اختراعات، تولیدات، درمان بیماری ها، کارهای هنری، داستان ها و همه ی چیزهائی که دور و برمان می بینیم اول فقط یک ایده بوده اند.این کتاب به کودکان جرأت می بخشد ایده هایشان را بیان کرده، به آنها فرصت رشد و شکوفایی دهند.

  450,000 ریال
 • ( 0 نظر )
  0 ریال
  1 x
  ( 0 نظر )

  انسان ها گاهی با نیافتن تکیه گاهی زمینی، خود را می بازند و گمان می کنند که به بن بست رسیده اند.این کتاب به کودکان متذکر می شود که پروردگار مهربان همیشه، همه جا و از آغاز تا انتهای هر راه درستی، حامی، مراقب و بهترين دوست آنها بوده و خواهد بود.

  0 ریال
  موجود نیست
 • ( 0 نظر )
  0 ریال
  1 x
  ( 0 نظر )

  دكتر وين داير اين كتاب را براساس مفاهيم كتاب " ده راز موفقيت و آرامش" كه براى بزرگسالان نوشته، به رشته ى تحرير درآورده است. با خواندن اين كتاب و آموزش ده نكته مهم آن به فرزندانتان، زندگى شاد و موفقى را به آنان هديه كنيد.

  0 ریال
  موجود نیست
 • ( 0 نظر )
  0 ریال
  1 x
  ( 0 نظر )

   افكار و باورهاى مردم درباره ى پول، بر زندگى، اهداف ، روابط و سعادتشان اثر مى گذارد. موضوعات مطرح شده در كتاب به فرزندان شما كمك خواهد كرد تا نگرشى درست نسبت به پول و مسائل مربوط به آن داشته باشند. فقط پول و ثروت را نعمت ندانند و متوجه ى دارايى هاى  ارزشمندشان باشند.

  0 ریال
  موجود نیست
 • ( 0 نظر )
  0 ریال
  1 x
  ( 0 نظر )

  دكتر وين داير در اين كتاب با ذكر ده روش براى زندگى بهتر؛ به كودكان مى آموزد چگونه رفتارشان را كنترل كنند و براى رسيدن به رؤياهايشان بى وقفه و متوقف نشدنى تلاش كنند و در عين حال از زندگى خود نيز لذت ببرند.

  0 ریال
  موجود نیست

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید